preloader

Od 1998 roku konsekwentnie
realizujemy naszą misję:

Sprawnie budujemy solidne drogi dopasowując się elastycznie do indywidualnych potrzeb zgłaszanych przez naszych Klientów

Zasoby Ludzkie

Od początku działalności rozwijamy stabilny, już kilkudziesięcioosobowy zespół składający się z doświadczonych inżynierów zarządzających procesami realizacji i pracowników operacyjnych bezpośrednio wykonujących roboty, połączonych zaangażowaniem w realizację naszej wspólnej misji.

SYSTEM ZARZĄDZANIA

Efektem naszego wysiłku rozwojowego jest także wypracowanie opartego o normę ISO 9001, nowoczesnego, procesowego systemu zarządzania opartego na najnowszych metodach naukowej organizacji i narzędziach teleinformatycznych.

Sprzęt

Narzędziem do realizacji naszych celów jest park nowoczesnych maszyn budowlanych, dobranych wg kryteriów istotności dla poszczególnych typów realizowanych robót. Są to m.in.:

Spychacze
SPYCHACZE

WYPOSAŻONE W SYSTEMY STEROWANIA 3D/GPS

Spychacze
KOPARKI
Spychacze
STABILIZATORY GRUNTU
Spychacze
WALCE DROGOWE
Spychacze
ŁADOWARKI

WYPOSAŻONE W LASEROWE SYSTEMY STEROWANIA 3D

Spychacze
UKŁADARKI DO NAWIERZCHNI Z KOSTKI I KRAWĘŻNIKÓW

KOOPERANCI

Nie mniej ważnym elementem naszego dorobku organizacyjnego jest wypracowana i stale rozwijana sieć sprawdzonych dostawców, którzy zapewniają nam jakość, pewność, terminowość i dostępność dostaw, umożliwiając nam oferowanie tych korzyści naszym Klientom.

Historia