preloader

EDIFICATOR

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Spółka Komandytowa
UL. ZAKLIKI Z MYDLNIK 16
30-198 KRAKÓW

T: +48 12 641 56 82
F: 12 398 37 41
E: biuro@edificator.com.pl

NIP 677-240-39-59
REGON 364616160

Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia
XI Wydział Gospodarczy KRS
KRS 0000620822

DZIAŁ OFERTOWANIA

MIŁOSZ GALOS

Kierownik Działu Ofertowego

T:+48 506 137 327

E:milosz@edificator.com.pl

DZIAŁ REALIZACJI

MAREK STACHURSKI

Dyrektor Realizacji

T:+48 504 295 171

E:marek@edificator.com.pl

DZIAŁ FINANSÓW

LESZEK MAŃKOWSKI

Dyrektor Finansów

T:+48 501 653 953

E:leszek@edificator.com.pl

DZIAŁ ADMINISTRACJI

Ewelina Stachurska

Specjalista ds. Administracyjnych

T:+48 503 185 411

E:ewelina@edificator.com.pl

UL. ZAKLIKI Z MYDLNIK 16
30-198 KRAKÓW