preloader

EDIFICATOR

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Spółka Komandytowa
UL. ZAKLIKI Z MYDLNIK 16
30-198 KRAKÓW

T: +48 12 641 56 82
F: 12 398 37 41
E: biuro@edificator.com.pl

NIP 677-240-39-59
REGON 364616160

Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia
XI Wydział Gospodarczy KRS
KRS 0000620822

DZIAŁ OFERTOWANIA

Dyrektor Marketingu

T:+48 501 662 842

E:oferty@edificator.com.pl

DZIAŁ FINANSÓW

Dyrektor Finansów

T:+48 501 653 953

E:leszek@edificator.com.pl

UL. ZAKLIKI Z MYDLNIK 16
30-198 KRAKÓW