preloader

Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa /Corporate Social Responsibility

Od początku działalności bliska była nam koncepcja, według której firma na etapie budowania strategii dobrowolnie uwzględnia interesy społeczne i ochronę środowiska, a także relacje z różnymi grupami interesariuszy.

Według tego podejścia bycie odpowiedzialnym nie oznacza tylko spełniania przez organizacje biznesowe wszystkich wymogów formalnych i prawnych, ale oprócz tego również zwiększone inwestycje w zasoby ludzkie, w ochronę środowiska i relacje z interesariuszami, którzy mogą mieć faktyczny wpływ na efektywność działalności gospodarczej tych organizacji oraz ich innowacyjność. Nasze działania w tym obszarze traktujemy jako inwestycję i źródło innowacji, podobnie jak w przypadku systemu zarządzania jakością.

Dbamy o środowisko

Eko sprzęt

Szeroka wiedza techniczna oraz doświadczenie pozwala nam proponować rozwiązania techniczne, materiałowe i organizacyjne przyjazne dla środowiska, a jednocześnie optymalne kosztowo dla Klienta.

Eko technologia

Nasz park maszynowy budujemy w oparciu o nowoczesne maszyny budowlane, gwarantujące minimalizację zanieczyszczenia środowiska.

BUDUJEMY RELACJE Z KLIENTEM

Prowadzimy uczciwy i przejrzysty marketing dając Klientowi dostęp do informacji oraz procesu przygotowania realizacji zadania. Ograniczamy ryzyka wynikające z użytkowania poprzez odpowiednie klauzule informacyjne oraz procedury reklamacji.

BUDUJEMY RELACJE Z PRACOWNIKAMI

Od początku działalności rozwijamy naszą firmę mając na względzie stworzenie optymalnych warunków pracy i rozwoju zawodowego dla naszych współpracowników.